ParamotorFryslân BLOG

ParamotorFryslân BLOG

Over het BLOG:

Een speciale logruimte voor paramotor piloten die vliegen in Friesland.

ParaglidingTeamNederland is niet verantwoordelijk voor de geplaatste teksten, foto's etc.

Plafond Scherm- en Zeilvliegen

Fleane!Posted by hemtron Wed, June 01, 2011 10:15PM

Plafond Scherm- en Zeilvliegen Publicatiedatum: 27-mei-2011 08:52

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de maximale hoogte die geldt voor Scherm- en Zeilvliegers na de algehele verplichting tot het voeren van een transponder.

De transponderplicht voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen is gefaseerd ingevoerd. Bij de derde fase is de ondergrens in alle TMZ’s verlaagd naar 1200 voet. Aangezien er voor de scherm- en zeilvliegtuigen geen transponder op de markt is, heeft de KNVvL bij Minister Eurlings bedongen dat de verlaging niet zou gelden voor deze categorieën luchtvaartuigen, hetgeen in een bestuursakkoord is vastgelegd.

In de AIP Netherlands zijn de Transponder Mandatory Zones vastgelegd (ENR 6-2.6)(zie bijlage). In de notes wordt vermeld op welke de tijden de TMZ’s actief en de restricties van kracht zijn. De laterale begrenzing van de TMZ’s vallen samen met die van de gelijknamige TMA’s. Voor alle luchtvaartuigen geldt tevens dat de CTR geen deel uitmaakt van de TMZ.

Voor Scherm- en Zeilvliegers is noot 2 van belang. Deze geeft aan dat van maandag tot en met vrijdag vanaf acht uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags de ondergrens van de TMZ voor ongemotoriseerde hanggliders en paragliders bepaald wordt door het naastliggende vliegniveau. Dat betekent dat onder dat niveau geen transponder verplicht is. Buiten deze uren geldt het niveau van noot 1, hetgeen betekent dat buiten kantooruren, in het weekend en tijdens officiële feestdagen een hoger plafond geldt.

Op weekdagen tijdens kantooruren is in TMZ A, B, C, E en G1 voor ongemotoriseerde hanggliders en paragliders het plafond FL045. In TMZ D en TMZ Rotterdam 2500ft. In TMZ Eelde en TMZ Maastricht 1500ft.

In het weekend en op nationale feest dagen, alsmede op weekdagen buiten kantooruren is in TMZ A, B, C en E voor ongemotoriseerde hanggliders en paragliders het plafond FL065. TMZ G1 kent dan een plafond van FL055. In TMZ D en TMZ Rotterdam 2500ft. In TMZ Eelde en TMZ Maastricht 1500ft.